« Instructies

Uitzicht

Bepaal uw comfortzone op deze dimensie (uitgedrukt in percentages) door de witte knoppen te verschuiven.

Classical Leadership

Visionair

Stevig referentiekader
Vanuit de eigen expertises en ervaringen
Snel oordelend

Future Leadership

Panoramisch

Open, ontvankelijke blik
Van buiten naar binnen
Perceptief/weinig oordelend

« Instructies

Route

Bepaal uw comfortzone op deze dimensie (uitgedrukt in percentages) door de witte knoppen te verschuiven.

Classical Leadership

Koersgericht

Strakke koers
Consequent en gestructureerd
Bestendige contexten

Future Leadership

Equifinaal

Adaptieve koers
Flexibel en stap voor stap
Veranderlijke context

« Instructies

Ander

Bepaal uw comfortzone op deze dimensie (uitgedrukt in percentages) door de witte knoppen te verschuiven.

Classical Leadership

Charismatisch

Overtuigende houding
Dirigerende stijl
Stevig ego

Future Leadership

Altrocentristisch

Ontvankelijke houding
Flexibel ego
Complementaire positionering

« Instructies

Verbinding

Bepaal uw comfortzone op deze dimensie (uitgedrukt in percentages) door de witte knoppen te verschuiven.

Classical Leadership

Autonoom

Onafhankelijke stijl
Ongebonden basishouding
Markant in de relatie

Future Leadership

Connectief

Toegankelijke stijl
Verbindende basishouding
Sensitief voor situaties en posities

« Instructies

Samen

Bepaal uw comfortzone op deze dimensie (uitgedrukt in percentages) door de witte knoppen te verschuiven.

Classical Leadership

Sturing

Taakgerichte oriëntatie
Structuren en resultaten
Hiërarchische positie

Future Leadership

Samenspel

Samenwerkingsgericht
Mensen en het sociale proces
Delen van bevoegdheden

« Instructies

Zelf

Bepaal uw comfortzone op deze dimensie (uitgedrukt in percentages) door de witte knoppen te verschuiven.

Classical Leadership

Kracht

Controle en beheersing
Veeleisend en wat perfectionistisch
Kritische blik, niet snel tevreden

Future Leadership

Vrolijke veerkracht

Comfort met complexiteit en hectiek
Pragmatisch en praktisch wendbaar
Positieve blik, plezier in de uitdaging

« Instructies

U kunt op elke dimensie de witte knop verschuiven naar de positie die uw huidige situatie van u vraagt, of naar de eisen van een bepaalde functie of een bepaald taakgebied.

Klassiek versus toekomstig leiderschap

Visionair

Uitzicht

Panoramisch

Koersgericht

Route

Equifinaal

Charismatisch

Ander

Altrocentristisch

Autonoom

Verbinding

Connectief

Sturing

Samen

Samenspel

Kracht

Zelf

Vrolijke veerkracht